สินค้าหมวดชุดห้องนั่งเล่น

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพสินค้าหมวด ชุดห้องนั่งเล่น

• การรับประกันสินค้าเฟอร์นิเจอร์ชุดห้องนั่งเล่นนี้ ครอบคลุมสินค้าประเภท ตู้โชว์, ไซด์บอร์ด, ตู้วางทีวี, ตู้หนังสือ, ตู้อเนกประสงค์  และตู้รองเท้า โดยรับประกันสินค้าที่ชำรุด หรือ มีข้อบกพร่องจากการผลิต เป็นเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส่งสินค้าเฉพาะในส่วนของชิ้นส่วนประเภท บานพับ และรางลิ้นชักชนิดลูกล้อ รับประกันคุณภาพจากการเสียหายของชิ้นส่วนเป็นเวลา 20 ปีนับจากวันที่ส่งสินค้า

• การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของวัสดุที่เกิดจากการใช้งาน, รอยขีดข่วน, หมอง, ซีด, สนิม, ขาด, หลุด, ความเสียหายที่เกิดจากปลวก, มอด, เชื้อรา, ความเสียหายจากน้ำ, เปียก, ชื้น, รอยที่เกิดจากธรรมชาติ และความเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี

• การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของการแอ่นตัวของไม้ เนื่องจากการใช้งานที่รับน้ำหนักเกินกว่าปริมาณน้ำหนักที่กำหนดไว้ ดังนี้

– ไซด์บอร์ด รับน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม

– ชั้นวางของ รับน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม

• การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากงานระบบไฟฟ้า