สินค้าหมวดชุดครัว

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าหมวด ชุดครัว

• การรับประกันสินค้าเฟอร์นิเจอร์ชุดครัว ครอบคลุมสินค้าประเภท ตู้ชุดครัว ตู้แขวน ตู้ลิ้นชัก โดยรับประกันสินค้าที่ชำรุด หรือ มีข้อบกพร่องจากการผลิต เป็นเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส่งสินค้า เฉพาะในส่วนของชิ้นส่วนประเภท บานพับและรางลิ้นชักชนิดลูกล้อ รับประกันคุณภาพจากการเสียหายของชิ้นส่วนเป็นเวลา 20 ปีนับจากวันที่ส่งสินค้า

• การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของหน้าท็อปชุดครัว ความเสียหายจากการใช้งาน รอยขีดข่วน, หมอง, ซีด, สนิม, ขาด, หลุด, ความเสียหายที่เกิดจากปลวก, มอด, เชื้อรา, ความเสียหายจากน้ำ, เปียก, ชื้น, รอยที่เกิดจากธรรมชาติ และความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี

• การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากงานระบบไฟฟ้า และประปา

• การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมสินค้าประเภท หน้าท็อปชุดครัว และเครื่องใช้ไฟฟ้า

• การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมสินค้าประเภท ดัดแปลง, นอกแบบการผลิต และนอกมาตรฐานการออกแบบของบริษัทฯ

• การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของพื้น, ผนัง, ฝ้า ที่เกิดจากการติดตั้ง และการยึดติดของสินค้าในลักษณะบิลท์อิน หรือตำแหน่งของพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับสินค้า านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากงานระบบไฟฟ้า